728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ผู้ว่าฯ เลยสั่งร้านค้าห้ามขูดราคานักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ ขู่ฟันทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ว่าฯ เลยสั่งร้านค้าห้ามขูดราคานักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ ขู่ฟันทั้งจำทั้งปรับ


ผู้ว่าฯ เลยสั่งร้านค้าห้ามขูดราคานักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ ขู่ฟันทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ว่าฯ เลยมั่นใจปี 57 ต่อเนื่องปี 58 นักท่องเที่ยวเยือนเมืองเลยทะลุ 2 ล้านคน เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 3.5 พันล้านบาท “แคมเปญเมืองต้องห้าม....พลาด” ช่วยกระตุ้นบรรยากาศ ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า-บริการช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เด็ดขาด หากพบฟันโทษทั้งจำทั้งปรับ 

       นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการเก็บสถิติของ ททท. หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557 พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเลย 1,700,000 คน มีรายได้เข้าจังหวัดประมาณ 2,800 ล้านบาท และในฤดูกาลท่องเที่ยวปี 2557 ต่อเนื่องปี 2558 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดเลยประมาณ 2 ล้านคน และสร้างรายได้ให้จังหวัดเลยประมาณ 3,500 ล้านบาท
       
       ทั้งนี้ เนื่องจากปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกให้จังหวัดเลยเป็น “เมืองต้องห้าม....พลาด” เป็น 1 ใน 12 จังหวัดของประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยกันมากขึ้น
       
       นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ในการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจังหวัดเลย จึงขอความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดเลยช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีน้ำใจไมตรีต่อผู้มาเยือน
       
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ร้านจำหน่ายสินค้า สถานบริการ ร้านค้าหาบเร่แผงลอย รถโดยสารทุกประเภท ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค่าบริการเกินกว่าราคา หรืออัตราปกติ
       
       ทั้งนี้ การฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า หรือค่าบริการที่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้ใช้บริการ ขอให้แจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-1163 หรือแจ้งที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-1485 สายด่วน 1569 


---Advertisement---