728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ผู้ว่าฯเลย เปิดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือท้าลมหนาว

ผู้ว่าฯเลย เปิดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือท้าลมหนาว


ผู้ว่าฯเลย เปิดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือท้าลมหนาว
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เป็นประธานเปิดงานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ จ.เลย ครั้งที่ 22 ประจำปี 57 โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ปลัดจังหวัดเลย และนายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ พร้อมด้วย ททท.เลย สสส. หน.ส่วนราชการ นักท่องเที่ยวและชาวภูเรือกว่า 1,000 คน ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังหนาวเย็นลง

นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือกล่าวว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในช่วงฤดูหนาว ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นครั้งที่ 22 โดยมีที่มาจาก ดร.ระพี สาคริก และคณะได้เข้ามาศึกษาการปลูกไม้ประดับเมืองหนาวในอำเภอภูเรือ จนประสบความสำเร็จ และมีเกษตรกรเข้าร่วมปลูกเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้มากกว่าทำเกษตรแบบดั้งเดิม การจัดงาน “เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 – วันที่ 2 มกราคม 2558 เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยในช่วงฤดูหนาว โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนภูเรือเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะอำเภอภูเรือยังคงสภาพสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และพันธุ์ไม้เมืองหนาวมากมายหลายชนิด จนเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ใหม่จากการจำหน่ายพันธุ์ไม้นานาชนิดและยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวอำเภอภูเรือ โดยภายในงานมีกิจกรรม เช่น มหกรรมอาหารพื้นบ้าน (ไร้แอลกอฮอลล์) จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการต่างๆและโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ 1. เพื่อเป็นการส่ง เสริมนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเลย 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้เกิดความรักธรรมชาติและเป็นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรโดยส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว ให้เป็นอาชีพหลักรวมทั้งผลผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---