728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ด่านซ้ายจัดปีใหม่ม้ง หนึ่งเดียวในภาคอีสาน

ด่านซ้ายจัดปีใหม่ม้ง หนึ่งเดียวในภาคอีสาน


ด่านซ้ายจัดปีใหม่ม้ง หนึ่งเดียวในภาคอีสาน
อำเภอด่านซ้าย จัดงานปีใหม่ม้ง รวมญาติพี่น้อง หนึ่งเดียวในภาคอีสาน ฉลองกัน 7 วันรวด
บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย มีการจัดงานปีใหม่ม้ง หนึ่งเดียวในภาคอีสาน มี นายทวี เสริมภักดีกุล นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ แซ่หลอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 หัวหน้าส่วนราชการ อบต.กกสะทอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านม้ง นักท่องเที่ยวกว่า 300 คน ร่วมงาน ทั้งนี้ บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย เป็นหมู่บ้านที่มีราษฎรชาวม้งมาอาศัยอยู่ ซึ่งได้อพยพมาจากจังหวัดน่านแห่งเดียวของจังหวัดเลยและภาคอีสาน

โดยทุกปีจะมีประเพณีงานปีใหม่ม้งขึ้นทุกปี ระหว่างขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ทุกปี หรือถ้าปีไหนช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวยังไม่เสร็จ ก็จะมาจัดกันในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 แทน รวมเวลาการจัดงาน 7 วัน โดยมีญาติพี่น้องที่ไปอาศัยอยู่ที่อื่น กลับมาเยี่ยมญาติพร้อมรวมตัวกัน เพื่อร่วมงานปีใหม่ม้ง และร่วมกันทำพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว


---Advertisement---