728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย จัดเดินวิ่งมินิมาราธอนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย จัดเดินวิ่งมินิมาราธอนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองเลย


จังหวัดเลย จัดเดินวิ่งมินิมาราธอนส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมืองเลย
ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นความสำคัญของสุขภาพที่ดีที่ทุกคนปราถนาการดูแลสุขภาพ เพื่อให้สุขภาพตนเองแข็งแรงอยู่เสมอและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

การแข่งขัน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2558 เพื่อ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับสุขภาพ ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อปลูกฝังสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการสร้างความสามัคคี สร้างมิตรภาพซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การแข่งขันมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 450 คน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---