728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ย้อนตำนานผู้กล้า ในงาน“รำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์” จ.น่าน

ย้อนตำนานผู้กล้า ในงาน“รำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์” จ.น่าน


ย้อนตำนานผู้กล้า ในงาน“รำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์” จ.น่าน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมย้อนตำนานผู้กล้า ในงาน “รำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์” ในระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ อนุสรณ์สถานภูแว - ภูพยัคฆ์ บ้านน้ำรีพัฒนา ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

       นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า อนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็กในหมู่บ้านน้ำรีพัฒนา ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ใต้เทือกเขาผีปันน้ำกั้นเขตแดนระหว่างไทย - ลาว หลักกิโลเมตรที่ 30 เป็นดินแดนแห่งร่องรอยของสมรภูมิรบเก่าระหว่างทหารไทยกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ เป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการรบ เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ อยู่ใกล้กับนาขั้นบันไดของสำนัก 708 หรือที่ตั้งของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีต อีกทั้งยังไม่ไกลจากสำนัก 61 หรืออดีตที่ตั้งของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมของทุกปี คณะทำงานอนุสรณ์สถานภูแว - ภูพยัคฆ์ จะจัดให้มีงานรำลึกอนุสรณ์สถานแห่งนี้ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ และพิธีรำลึกวีรชน โดยจัดงานนี้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว 

ย้อนตำนานผู้กล้า ในงาน“รำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์” จ.น่าน

        ปัจจุบันอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ เป็นทั้งอนุสรณ์สถาน และพิพิธภัณฑ์ภาคประชาชนที่สวยงามได้มาตรฐาน อีกทั้งยังให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่สาธารณชนอาจไม่ทราบมาก่อนอย่างเป็นระบบชัดเจน และน่าสนใจ จึงสามารถดึงดูดให้คนมาเที่ยวได้อย่างมากมายตลอดทั้งปี อนุสรณ์สถานแห่งนี้มีลักษณะพิเศษ คือสามารถสร้างตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ และสร้างความคึกคัก อีกทั้งสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชายขอบแห่งนี้ได้มากพอสมควร
       
       กิจกรรมในงานรำลึกอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์ เริ่มต้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย กิจกรรมหมอสหายบริการตรวจรักษาให้ประชาชน การออกร้านของหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ การแสดงศิลปะกลางแจ้ง การถ่ายภาพย้อนอดีต กิจกรรมของเด็กนักเรียน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ แข่งยิงหน้าไม้ แข่งเดินไม้กงกาง แข่งปาลูกด่าง กิจกรรมขึ้นเยี่ยมสำนัก 708 อดีตศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของหมู่บ้านต่างๆ อาทิ การตีพริกของชนชาติลัวะ การแสดงของชนชาติม้ง ลำเพลิน การแสดงของเยาวชนม้ง การรำวงสามจังหวะแบบสหาย และการเล่าเรื่องอดีตของสหาย การแสดงดนตรีจากหงา คาราวาน และต้าร์ วาจา ส่วนในวันที่ 14 ธันวาคม 2557 จะมีพิธีสงฆ์ อุทิศส่วนกุศลให้กับวีรชนที่เสียสละ พิธีรำลึกวีรชน และการแสดงของนักเรียนและประชาชนเพื่อแสดงการรำลึกแด่วีรชน
       
       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณยิ่งเกียรติ เหล่าศรีศักดากุล ประธานคณะทำงานอนุสรณ์สถานภูแว - ภูพยัคฆ์ โทร.08-1818-0242 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแพร่ โทร.0-5452-1127 
---Advertisement---