728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ขนส่งจังหวัดเลยเข้มงวดรถขับเร็วและไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย

ขนส่งจังหวัดเลยเข้มงวดรถขับเร็วและไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย


ขนส่งจังหวัดเลยเข้มงวดรถขับเร็วและไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ขนส่งจังหวัดเลย เข้มงวดตรวจจับรถสาธารณะและรถบรรทุกที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนดและไม่ขับชิดขอบถนนด้านซ้าย เอาจริงปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดเลย เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด และจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมลงนามในการดำเนินมาตรการเข้มงวดจริงจังกับพนักงานขับรถสาธารณะและรถบรรทุก ที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือ ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย (วิ่งชิดขวา) ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานขับรถสาธารณะและรถบรรทุกทั่วประเทศ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ด้วย

ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเลย จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการขนส่ง ออกปฏิบัติงานโดยการใช้กล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ เป็นประจำทุกวันบนถนนสาย เมืองเลย – วังสะพุง , วังสะพุง – เอราวัณ และสาย เมืองเลย – เชียงคาน รวมทั้งเส้นทางอื่นๆ ตามสถานการณ์ หากพบเห็นพนักงานขับรถสาธารณะ หรือรถบรรทุกที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ขับชิดขอบทางด้านซ้าย จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 และมาตรา 161 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท หากประชาชนพบเห็นการให้บริการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือพบรถสาธารณะที่สภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งร้องเรียนทางโทรศัพท์สายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---