728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , หนาวแล้ว! วอนขอบริจาคเครื่องกันหนาวช่วยเด็กนักเรียนเมืองเลย

หนาวแล้ว! วอนขอบริจาคเครื่องกันหนาวช่วยเด็กนักเรียนเมืองเลย


หนาวแล้ว! วอนขอบริจาคเครื่องกันหนาวช่วยเด็กนักเรียนเมืองเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเลย เขต 1 สานต่อ “โครงการช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาวประจำปี 2557” เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาวกว่า 14,000 คน

       ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวถึงสภาพอากาศของจังหวัดเลยในขณะนี้ว่า เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงเรื่อยๆ ส่งผลให้เด็กๆ นักเรียนในสังกัดที่มาจากครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากการขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว
       
       จากการสำรวจเบื้องต้นมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเลย, อำเภอนาด้วง, อำเภอเชียงคาน, อำเภอท่าลี่ และอำเภอปากชม จำนวน 14,351 คน ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก
       
       ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาความหนาวเย็นให้แก่เด็กๆ กลุ่มดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการสานต่อโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ที่ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
              โดยตั้งศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องกันหนาวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และที่โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด
       
       ทั้งนี้ ผู้มีจิตเมตตาสามารถบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาว ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ถนนเลย-เชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (42000) โทรศัพท์หมายเลข 0-4281-1733 โทรสาร 0-4281-1697 หรือโอนเงินเข้าบัญชี “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ธนาคารกรุงไทย สาขาจังหวัดเลย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 403-0-20926-2 หรือบริจาคได้โดยตรงที่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 


---Advertisement---