728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / แพร่ ชวนร่วมทำบุญรับปีใหม่ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”

แพร่ ชวนร่วมทำบุญรับปีใหม่ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมทำบุญหลังปีใหม่ ในงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2558” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2558 ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

แพร่ ชวนร่วมทำบุญรับปีใหม่ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”
        นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ประเพณีตากธัมม์ เป็นประเพณีที่ไม่ค่อยปรากฏเห็นมากนักในสังคมไทยหรือแทบไม่ปรากฏในท้องถิ่นอื่นๆ นอกจากภาคเหนือของประเทศไทย และอาจมีเพียงหนึ่งเดียวคือ ที่วัดสูงเม่น โดยครูบากัญจนอรัญญวาสี ท่านได้ใช้วิธีการเชิงประเพณีที่คล้ายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของชาวล้านนาทั่วไปในเรื่องอานิสงส์การสร้างคัมภีร์ธัมม์ถวายวัด ว่าการได้ฟังธรรม และสร้างคัมภีร์ธัมม์ถวายวัดถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ มีอานิสงส์มาก
แพร่ ชวนร่วมทำบุญรับปีใหม่ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”
        การตากธัมม์นั้นเกิดขึ้นโดยดำริของครูบากัญจนอรัญญวาสีที่เห็นความสำคัญของการรักษาคัมภีร์ธัมม์ที่ท่านเขียนขึ้นมาเองและที่ท่านนำมาจากที่ต่างๆ ท่านเห็นว่าจำเป็นต้องสร้างระบบประเพณีขึ้นมาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ และอนุชนได้ร่วมกันเก็บรักษาคัมภีร์เหล่านั้น โดยใช้วิธีการถวายธัมม์หรือการตานธัมม์มาเป็นปฐมเหตุในการจัดประเพณีตากธัมม์ ซึ่งจัดให้มีการคัดลอก การตรวจเช็คคัมภีร์ธัมม์ การักษาความสะอาดคัมภีร์ธัมม์ การนำคัมภีร์ธัมม์ออกมาตากแดด การแห่คัมภีร์ธัมม์ และการเก็บรักษาคัมภีร์ธัมม์
แพร่ ชวนร่วมทำบุญรับปีใหม่ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”
        ส่วนการตานข้าวใหม่ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ชาวบ้านจะนำข้าวใหม่ที่ได้เก็บเกี่ยวจากนาเข้ายุ้งฉาง ที่บ้านแล้ว จะนำมานึ่งให้สุกเพื่อนำมาตักบาตร ตานขันข้าว อุทิศไปให้พ่อแม่ และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และเป็นการขอขมาพระแม่โพสพ ก่อนที่จะนำมารับประทาน ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการนำข้าวใหม่มาทำเป็นข้าวหลาม แล้วนำมาใส่บาตร
       
       สำหรับการหิงไฟพระเจ้า เป็นการนำไม้ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 40 – 50 นิ้ว มาเหลาปอกเปลือกแล้วทาสีเหลือง พอถึงวันพระก็นำไม้ไปประเคนพระประธานในโบสถ์แล้วนำไม้เหล่านั้น มารวมกันทำเป็นกระโจมไว้หน้าโบสถ์ เพื่อทำพิธีจุดไฟ ซึ่งในอดีตพิธีนี้ปฏิบัติกันเพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแก่พระสงฆ์และผู้มาทำพิธีในวัด
แพร่ ชวนร่วมทำบุญรับปีใหม่ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า”
        กิจกรรมภายในงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ประกอบไปด้วย พิธีกรรมเสี่ยงธัมม์ นิทรรศการเปิดโลกเมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ นิทรรศการพุทธศาสตร์งานศิลป์คัมภีร์ธัมม์ใบลาน ขบวนแห่เมืองคัมภีร์ธัมม์โบราณ ประเพณีตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า การเสวนาครูบากัญจนอรัญญวาสี ปฐมสังฆครูบาแห่งล้านนาไทย การแข่งขัน The ซอ ตัวแต้ เสียงแต้ การแข่งขันสวดมนต์พื้นเมืองแพร่ การแสดงธัมม์มะเกาเล่าเจี้ย เรื่อง ภูมิผญ๋าล้านนาและตำนานตากธัมม์ พิธีตากธรรม ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า พิธีสืบชาตาธัมม์หลวง พิธีตานธัมม์ พิธีอัญเชิญพระคัมภีร์พระไตรปิฎก พิธีเวียนธัมม์บูชาคุณ การแสดงซอพื้นเมืองจากศิลปินแห่งชาติ การแสดงมหรสพสมโภช
    
       ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมทำบุญหลังปีใหม่ในงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2558 ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดสูงเม่น โทรศัพท์ 0 5454 1219 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

---Advertisement---