728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ผลการออกสลากรางวัลกาชาด ดอกฝ้ายบาน จังหวัดเลย ประจำปี 2558

ผลการออกสลากรางวัลกาชาด ดอกฝ้ายบาน จังหวัดเลย ประจำปี 2558


ผลการออกสลากรางวัลกาชาด ดอกฝ้ายบาน จังหวัดเลย ประจำปี 2558
ผลการออกสลากกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2558 เมื่อคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ มูลค่า 505,000 บาท ได้แก่หมายเลข 070317
รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋งอีโคคาร์ มูลค่ 434,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 027036
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 185,000 บาท ได้แก่หมายเลข 045931 099962 034590 017802 018808
รางวัลที่ 4 ตู้เย็น ขนาด 6.3 คิว จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 65,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 098780 040636 035783 040471 048933 016243 010728 046858 054815 082148
รางวัลที่ 5 โทรทัศน์สี ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารวม 103,800 บาท ได้แก่หมายเลข 053737 006795 065438 014556 069111 007737 016506 028602 039291 083782 015988 000498 049740 007692 045006 046141 075819 036457 021047 055093
รางวัลที่ 6 ไมโครเวฟ จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 25,000 บาท ได้แก่หมายเลข 068125 027919 098973 037255 055999 051583 049050 005043 030978 069793
รางวัลที่ 7 รถจักรยาน จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท ได้แก่หมายเลข 047908 081780 055739 079265 025383 034181 005717 085177 043832 055144 047229 040768 047346 003027 040220 038683 027274 026064 040719 076587 059511 013359 054626 036832 054569 054799 098397 034416 059833 044553

สำหรับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 1 ครั้ง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 100 รางวัลๆ ละ 500 บาท ได้แก่ หมายเลข 089 กำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ออกสลาก ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ผู้ถูกรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลในวันและเวลาราชการ
---Advertisement---