728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พระธาตุดินแทน อ.นาแห้ว จ.เลย

พระธาตุดินแทน อ.นาแห้ว จ.เลย


ประวัติพระธาตุดินแทน 
พระธาตุแห่งนี้คงจะนับเป็นหนึ่งในพระธาตุที่ไม่เหมือนใครในเมืองไทย โดยองค์พระธาตุเกิดจากนำดินมากองจนสูงจนเกือบเป็นเนินเขาขนาดย่อม เกิดจากพระธุดงค์ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้และได้สอนชาวบ้านว่าถ้าไม่อยากให้เกิดเภทภัยใดจะต้องถือปฏิบัติตนสามข้อ คือ 1. ห้ามผิดศีล 2.ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 3.ห้ามเล่นไสยศาสตร์ หลังจากนั้นจึงร่วมกับชาวบ้านสร้างพระธาตุเมื่อวันเพ็ญปี พ.ศ. 2146

แม้เวลาจะล่วงเลยมาแต่ศรัทธาของชาวบ้านมิได้เสื่อมคลาย อันดูจากการห้ามใส่รองเท้าขึ้นไปบนกองดินองค์พระธาตุ ขณะเดียวกันชาวบ้านที่มีทุกข์ร้อนก็จะทำบุญด้วยการตักดินใส่ถังแล้วนำขึ้นไปเทบนองค์พระธาตุแล้วอธิฐานจิตขอให้สมดังตั้งใจหวัง


พระธาตุดินแทน 
พระธาตุดินแทน เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวนาแห้วองค์นี้นับว่ามีความแปลกกว่าที่อื่นเพราะสร้างจากดินจนกลายเป็นเนินสูงและมีฉัตรอยู่บนยอด 

พระธาตุดินแทนเป็นพระธาตุที่มีลักษณะแตกต่างกับพระธาตุองค์อื่นโดยสิ้นเชิง เพราะไม่ได้เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐปูนอย่างที่เราคุ้นเคยกัน แต่สร้างขึ้นจากดินที่มีผู้ศรัทธานำมากองทับถมกันเป็นเวลานานกว่า 200 ปี จนเป็นภูเขาดินขนดใหญ่ เป็นที่สักการบูชาของชาว อ.นาแห้วมาจนถึงทุกวันนี้ 

ทุกครั้งที่เข้าไปในบริเวณพระธาตุ มีข้อห้ามมิให้ใส่รองเท้าขึ้นไปเหยียบย่ำ ซึ่งชาวบ้านยังคงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในวันพระ ขึ้นและแรม 7 และ 8 ค่ำ ขึ้นและแรม 14 และ 15 ค่ำ คนนาแห้วโดยเฉพาะที่บ้านแสงภา จะหยุดทำงานและอยู่บ้านเพื่อทำบุญถือศีลโดยเคร่งครัด ตามคำสาบานต่อหน้าพระธาตุเมื่อครั้งอดีต - ห้ามใส่รองเท้าเข้าไปในบริเวณพระธาตุ
ที่ตั้งและการเดินทาง บ้านแสงภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว
บ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว ห่างจากอำเภอมาประมาน 10 กิโลเมตร ตามทางหลวง 2113 ประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงบ้านเหมืองแพร่แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางที่ทำการอุทยานแห่งชาตินาแห้วตามทางหลวง 1268 ประมาณ 8 กิโลเมตรก็จะถึงบ้านแสงภา จะมีป้ายบอกทางเข้าองค์พระธาตุเลี้ยวขวาตรงเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรก็จะถึงองค์พระธาตุ

---Advertisement---