728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ยิ่งใหญ่งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยเริ่มแล้ว

ยิ่งใหญ่งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยเริ่มแล้ว


ยิ่งใหญ่งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลยเริ่มแล้ว
จังหวัดเลย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลยกำหนดจัดงาน กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่หน้าศาลากลาง จ.เลย ซึ่งเป็นงานประเพณีของจังหวัดเลย ที่จัดมาทุกปี เพื่อให้ชาวจังหวัดเลยได้พักผ่อนหย่อนใจหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อจัดหารายได้สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ไว้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์และ สาธารณกุศล


ที่ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ถนนเสริฐศรี เขตเทศบาลเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับนายกเหล่าสกาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 ที่หน้าศาลากลาง จ.เลย เป็นการเริ่มงานกาชาดดอกฝ้ายบานฯ พิธีเปิดงานที่สนามกีฬากลาง จ.เลย มีขบวนแห่ของ 14 อำเภอจังหวัดเลย ยาวกว่า 2 ก.ม. การแสดงของนางรำทุกขบวน ประกอบเพลง “ รักสลายดอกฝ้ายบาน” และ การแสดงของผีตาโขน ผีขนน้ำ หมู่บ้านไทดำ ขบวนแห่เทิดทูนสถาบัน ขบวนแห่ดำรงมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง ขบวนแห่หล่อเลี้ยงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ขบวนแห่งามล้ำแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และขบวนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย

---Advertisement---