728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กรมศุลกากรเปิดอาคารด่านศุลกากรเชียงคานใหม่ รองรับการก้าวสู่AEC

กรมศุลกากรเปิดอาคารด่านศุลกากรเชียงคานใหม่ รองรับการก้าวสู่AEC


กรมศุลกากรเปิดอาคารด่านศุลกากรเชียงคานใหม่ รองรับการก้าวสู่AEC
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคาน ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ด่านศุลกากรเชียงคานตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีด่านพรมแดน 2 แห่ง คือ ด่านพรมแดนเชียงคาน อำเภอเชียงคาน ตรงข้ามเมืองชะนะคามแขวงเวียงจันทน์และด่านพรมแดนบ้านคกไผ่ อำเภอปากชม ตรงข้ามเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งมีระยะห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 160 กิโลเมตร โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการลงทุนกับ สปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง ด่านศุลกากรเชียงคาน จึงถือเป็นอีกด่านหนึ่งที่มีความสำคัญของจังหวัดเลย ที่จะช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลย ในด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน ตลอดจนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี 2558


การเปิดอาคารที่ทำการใหม่ของด่านศุลการกรเชียงคาน นอกจากจะเป็นการทดแทนอาคารหลังเก่าซึ่งใช้ในราชการมามากกว่า 50 ปี ที่ทีสภาพทรุดโทรมและคับแคบแล้ว ยังเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้านการค้า การลงทุนตามแนวชายแดนระหว่างพื้นที่จังหวัดเลย ของไทย กับเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งอาคารที่ทำการด่านศุลกากรเชียงคานหลังใหม่ จะสามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งรองรับการขยายตัวทางการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว และการก้าวเข้าสู่ AEC ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กรมศุลกากรได้อนุมัติให้ด่านศุลกากรเชียงคาน ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการหลังใหม่ ให้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พร้อมกับก่อสร้างบ้านพักข้าราชการแห่งใหม่ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการในพื้นที่ การก่อสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2557 

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---