728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สงกรานต์เชียงใหม่ชวนเที่ยวงาน “ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”

สงกรานต์เชียงใหม่ชวนเที่ยวงาน “ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”


สงกรานต์เชียงใหม่ชวนเที่ยวงาน “ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง”
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ จัดงาน"ประเพณีป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" (วันสงกรานต์) ในระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2558 ณ บริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่ และทั่วเมืองเชียงใหม่

       โดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ มากมาย เช่น การทำบุญตักบาตร, การจัดขบวนแห่และสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์, ขบวนแห่น้ำค้ำสะหลี, ขบวนแห่แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง, ประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์, การประกวดศิลปะพื้นบ้านล้านนา, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, ก่อเจดีย์ทราย, ประเพณีขนทรายเข้าวัด, การประกวดเครื่องสักการะล้านนา, บูชาพระบรมสารีริกธาตุ, การเล่นน้ำสงกรานต์ ปีใหม่เมืองรอบคูเมือง ซึ่งถือเป็นถนนวัฒนธรรมของคนเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น
       
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 0-5325-9365, 0-5325-2557 และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0-5324-8604, 0-5324-8607, 0-5330-2500 

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
       
       สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ [email protected]
---Advertisement---