728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กำหนดการ งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2558

กำหนดการ งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2558


กำหนดการ...งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 2558
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 
-พิธีเบิกอุปคุต (บริเวณลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)
-พิธีบายศรีสุ่ขวัญเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
-พิธีวันโฮม ณ วัดโพนชัย

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 
-พิธีเปิดงานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน 
-พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง
-พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญานาคแถน เพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)


วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 
-พิธีเทศน์มหาชาติ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
-พิธีคารวะพระเจ้าใหญ่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร.042-891266
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย 083-1453080
-----------------------

---Advertisement---