728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เที่ยวเกาะสีชัง ชมของท้องถิ่น ในงาน “รำลึก 162 ปี พระพุทธเจ้าหลวง”

เที่ยวเกาะสีชัง ชมของท้องถิ่น ในงาน “รำลึก 162 ปี พระพุทธเจ้าหลวง”


เที่ยวเกาะสีชัง ชมของท้องถิ่น ในงาน “รำลึก 162 ปี พระพุทธเจ้าหลวง”
เทศบางตำบลเกาะสีชัง ชวนเที่ยวงาน “งานรำลึก 162 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16 “ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อรำลึกถึงพระจุลจอมเกล้า ฯ และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเกาะสีชัง

       เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ร่วมกับ อำเภอเกาะสีชัง สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดงาน “งานรำลึก 162 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 16 “ ของชาวเกาะสีชัง ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ณ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุชราชฐานขึ้น เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง ในเชิงอนุรักษ์อีกด้วย         ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “ปั่นไบค์ ไปเกาะ เลาะแก่ง เที่ยวแหล่งวัฒนธรรม” ,การประกวดแต่งการย้อนยุค ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และวันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 มีการทำพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระจุฑาธุชราชฐาน รำลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวง และพบกับไฮไลท์พิเศษ การประกวด “สาวงามแห่งเกาะสีชัง”
       
       นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โทรศัพท์ 0-3821-6532 และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา โทรศัพท์ 0-3842-3990, 0-3842-8750 

---Advertisement---