728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย
วันนี้เราจะพาไปชมวิว ชมความงามของภูเขาหินปูน ที่มีชื่อเรียกว่า สวนหินผางาม หรือที่คุ้นกันอีกชื่อคือคุนหมิงเมืองเลย นั่นเองครับ คุนหมิง หรือสวนหินผางามนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ห่างจากอำเภอหนองหินประมาณ 20 กม. ภาพที่นำมาเสนอในบทความนี้ จะเป็นภาพบริเวณจุดชมวิวของคุนหมิงแห่งนี้ 

วิธีการเข้าไปในจุดชมวิวนี้มี 2 วิธี คือการเดินเท้าเข้าไป จะเป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ และมีจุดต่างๆให้ชมกันหลายจุด และจะมีมัคคุเทศก์ นำทางคอยบอกรายละเอียดตามจุดต่างๆ เส้นทางที่ 2คือ การใช้บริการรถอิแต๊กที่ทางจุดบริการนักท่องเที่ยวจัดเตรียมไว้ให้ นั่งรถเข้าไปยังจุดชมวิว ก็จะผ่านทุ่งนา ท้องไร่ชาวบ้าน และภูเขาหินที่มีความสวยงามเช่นกัน 


ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

"ผาบ่อง" เป็นภูเขาหินที่มีรูตรงกลาง จึงตั้งชื่อว่าผาบ่องคำว่าบ่องแปลว่ารูทะลุ และยังมีรูปร่างคล้ายเต่าอีกด้วยครับ

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

เส้นทางมีบันไดเหล็ก เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิว

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

ถึงแล้ว จุดชมวิวสวนหินผางาม "คุนหมิงเมืองเลย"

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

ภาพนี้จะเป็นมุมทางด้านทิศตะวันออก

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

สามารถมองเห็นภูเขาหิน และยังมีต้นไม้ปกคลุมบริเวณด้านล่าง

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

สามารถมองเห็นภูเขาหิน และยังมีต้นไม้ปกคลุมบริเวณด้านล่าง

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

มุมมองทางด้านทิศเหนือ

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

ภูเขาหินระยะใกล้

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

หินวางซ้อนกัน เป็นลักษณะคล้ายเต่า กำลังคลานอยู่บนภูเขาหิน

ภาพสวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย

ด้านล่างบริเวณก่อนจะขึ้นไปยังจุดชมวิว มีร้านขายของที่ระลึกไว้บริการนักท่องเที่ยว
**********************
แชร์ได้จากในเว็บไซต์หรือในเพจเฟสบุ๊ค แต่ไม่อนุญาตให้ก๊อปปี้ภาพไปดัดแปลง หรือนำไปโพสใหม่

---Advertisement---