728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2559

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2559


งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2559
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญร่วมงานบูชาธาตุ (พระธาตุศรีสองรัก) ประจำปี 2559 ในวันที่ 17-20 พฤษภาคม ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

       สำหรับ พระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดิน ดังนั้นจึงห้ามผู้ที่ขึ้นไปสักการะมิให้สวมใส่เสื้อผ้าสีแดง (ซึ่งถือว่าเป็นสีเลือด) 


       โดยงานบูชาธาตุ (พระธาตุศรีสองรัก) จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง และทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล โดยพิธีกรรมเริ่มจากการทำความสะอาดพระธาตุ โดยมีเจ้าพ่อกวนและคณะแสนขึ้นไปบนพระธาตุเพื่อทำพิธีสรงธาตุ พิธีคารวะธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีเวียนเทียน พิธีบรรพชาอุปสมบท และพิธีจุดบั้งไฟ       ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1289, สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 08 3145 3080 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812, 0 4281 1405, อีเมล [email protected] หรือดูรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT Loei Office นายประยูร    อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เปิดเผยว่า อำเภอด่านซ้าย ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2559 เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา ประมาณ 08.30 น. ณ บริเวณลานหน้าพระองค์พระธาตุศรีสองรัก โดยได้รับเกียรติจาก นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี กิจกรรมสำคัญตลอด 4 วันประกอบด้วยพิธี  เปิดงานในวันที่ 17 พฤษภาคม วันที่ 18 พฤษภาคมเป็นการประกอบพิธีล้างธาตุและคารวะธาตุ วันที่ 19 พฤษภาคม เปิดให้ประชาชนทั่วไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก และพิธีแห่นาค และแห่น้ำสรงพระราชทานฯ  พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย และวันที่ 20 พฤษภาคม วัดสุดท้ายของงานเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้งและพิธีสรงธาตุ สรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุศรีสองรัก พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟและบรรพชาอุปสมบท เป็นต้น           สำหรับพระธาตุศรีสองรัก ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2103 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2106 นับเป็นเวลา 456 ปีตั้งแต่มีการก่อสร้างและ 453 นับแต่เริ่มมีการสมโภชน์ครั้งแรก ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต อาณาจักร์ล้านช้าง นับเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรีและเครื่องหมายเขตแดนระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง ถือเป็นงานประเพณีและพิธีกรรมที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรักยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน.

ขอบคุณภาพ : เที่ยวอีสาน.com

                                                             -----------------------------
---Advertisement---