728x90 AdSpace

---Advertisement---

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง 
วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย หรือวัดภูเรือมิ่งเมือง ชื่อเดิมวัดพระกริ่งปวเรศ ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย

และเป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ที่องค์พระปฏิมากรนี้ ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมที่งดงามยิ่ง หลังคาที่ผสมผสานความงามสไตล์ไม้สนซีดาร์ ผลิตมาจากFiber Cement ที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูง น้ำหนักเบา งดงามตามแบบ Natural Look มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย โบสถ์วิหารงานไม้สลักอลังการ พระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได แกะจากหินหยกแม่น้ำโขง แท่งตันๆ สวยงาม 


วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก 


วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

โดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สักที่ถูกนำมาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงทั้งหลัง..ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นไปสักการะเป็นอย่างมาก


วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง

สำหรับพระนอน พระวิหาร นาคหัวบันได ก็ถูกแกะสลักมาจากหินหยกแม่น้ำโขง อีกด้วย วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง ตั้งอยู่ใน ตำบล หนองบัว อำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย สามารถเข้าได้ 2 ทาง คือจากถนนเลย-ด่านซ้าย เลี้ยวขวา ข้างๆกับโรงพยาบาลภูเรือ อีกหนึ่งเส้นทางคือ เข้าทางอุทยานแห่งชาติภูเรือ และเลี้ยวซ้ายก่อนถึง วรัญญารีสอร์ท 


--------------------

---Advertisement---