728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , Banana family ขนมเพื่อสุขภาพ อ.ภูหลวง

Banana family ขนมเพื่อสุขภาพ อ.ภูหลวง


Banana family ขนมเพื่อสุขภาพ อ.ภูหลวง จังหวัดเลย
ร้านขายของฝาก และผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่นซึ่งผ่านการแปรรูปจากแนวคิดของวัยรุ่น ในรูปแบบของการผลิตขนมขบเคี้ยวจากกล้วย ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ ตั้งแต่กระบวนการปลูกกล้วยด้วยออร์แกนิก 
โดยการสนับสนุนให้ชุมชนปลูกเพื่อสร้างรายได้เสริม อีกทั้งหากท่านที่ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะเป็นการช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาเพื่อสังคมขององค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง อีกทางด้วย

ร้าน Banana family บานาน่า แฟมิลลี่ เป็นการรวมกลุ่มกันของเด็กๆในชุมชนที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้เสริมให้กับครอบครัว และได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกร
ในชุมชนมีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรจึงเกิดแนวคิด นำสินค้าเหล่านี้มาแปรรูปเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น แตกต่างและแปลกใหม่

กลุ่มของ Banana family เกิดขึ้นด้วยการมีใจรักในการทำกิจกรรมร่วมกัน จิตอาสาในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เริ่มจากการทำขนมแบบทำมือในทุกขั้นตอน เน้นเรื่องความสะอาดปลอดภัย 
ปลอดสารพิษ 


ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายหลายชนิดทั้งจากกล้วย และสินค้าอื่นๆ และยังได้รับรางวัลมากมายทั้งกลุ่มเองหรือน้องๆในองค์กร และเป็นการสร้างแบรนค์สินค้าชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอำเภอภูหลวงในอนาคต
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย(อพท.5) และจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
วัตถุดิบหลักในการทำขนมคือ "กล้วย" ใช้กล้วยในตำบลภูหอ ตำบลภูหอเป็นที่ราบลุ่มดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการระบายน้ำและหมุนเวียนอากาศได้ดี และเป็นโซนต้นน้ำเลย แม่น้ำสายหลักของจังหวัดเลย
เรียก "เรียกแม่น้ำเลย" ซึ่งอำเภอภูหลวงมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแกการปลูกพืช และยังได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาาพอีกด้วย


ส่วนกล้วยที่นำมาแปรรูป เป็นกล้วยน้ำว้า ก็ได้มาจากชุมชนเกษตรกร ในท้องถิ่น และเครือข่ายสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอภูหลวง เป็นกล้วยปลอดสารพิษ และสดใหม่ ผ่านการผลิตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ส่วนผลิตภัณฑ์ก็มีการแปรรูปก็หลากหลายชนิด เช่น Banana stick, Banana Roll, Banana Snack,อีกทั้งยังมีหลายรสชาติให้เลือกกันด้วยครับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Banana family นอกจากจะมีจำหน่ายที่ร้านแล้ว ในตัวอำเภอเมือง และอำเภอวังสะพุงก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกันสถานที่ตั้ง 223 หมู่1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โทร 087-2280676 หรือทางเฟสบุค http://www.facebook.com/LoeiBanana เปิดบริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

---Advertisement---