728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กำหนดการจัดงาน ผีตาโขน ประจำปี 2560

กำหนดการจัดงาน ผีตาโขน ประจำปี 2560


ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ณ วัดโพนชัย และ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า 

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรี และแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน

 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1266, สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 08 3145 3080 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812, 0 4281 1405, อีเมล [email protected] หรือดูรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT Loei Office
กำหนดการจัดงานประเพณีบุญหลาวงและการละเล่นผีตาโขน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2560 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2560---Advertisement---