728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ขอเชิญร่วมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง และสืบสานตำนานเชียงคาน 2560

ขอเชิญร่วมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง และสืบสานตำนานเชียงคาน 2560


ขอเชิญร่วมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขง และสืบสานตำนานเชียงคาน 2560
ขอเชิญร่วมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงและสืบสานตำนานเชียงคาน วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ สวนสุขภาพ 100 ปี ซอย 1 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

มีพิธีบวงสรวงและกิจกรรมการแสดงและเวทีเสวนา นิทรรศการโดยชุมชนต่างๆ มากมาย ดำเนินการโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ร่วมกับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และภาคีเครือข่ายชุมชนเชียงคาน ฯ

ขอเชิญร่วม
-พิธีบรวงสรวงบูชาแม่น้ำโขง
-พิธีลอยผาสาดลอยเคราะห์แม่น้ำโขง
-พิธีปล่อยปลาบึกและพันธุ์ปลานานาชนิด
-ชมการแสดงพื้นบ้านและกลุ่มชาติพันธุ์ ไทดำ ไทพวน ไทเลย และสาวหลวงพระบาง
-ชมนิทรรศกาลภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง
-ชมการสาธิตการทำอาหารพื้นเมืองเชียงคาน 
-เสวนาวิชาการเรื่อง "แม่น้ำโขงและการจัดการท่องเที่ยวไทย-ลาว"
-ชมการแสดงและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหัตกรรมพื้นบ้านเชียงคาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อพท.5 โทร : 042 811 116-18

กำหนดการ
โครงการ “ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำโขงและสืบสานตำนานเชียงคาน”
ณลานสวนสุขภาพ 100 ปี ถนนชายโขง ซอย 1 บริเวณท่าน้ำวัดโพนชัย
ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันพุธที่ 12กรกฎาคม 2560

กิจกรรมภาคเช้า
สถานที่ ริมแม่น้ำโขง ท่าน้ำบริเวณสวนสุขภาพ 100 ปี ซอย 1 ถนนชายโขง
(พิธีกรภาคเช้า; อาจารย์สำเนียง ทาก้อม และนายกมล คงปิ่น)

06:30-07:30 .          ประชาชนเข้าร่วมพิธี
07:30-08:00 .           ทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารเช้า และเจริญพุทธมนต์
08.00-08.50 น.          รับประทานอาหารเช้า
                             -การแสดงดนตรีไทย โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา
08:50-09.15 .                    ประธานกล่าวเปิดงาน              
09.15-11.00 น.          - (1) พิธีสืบชะตาทางพุทธศาสนา
                             - (2) พิธีสืบชะตาทางพราหมณ์
                             - (3) พิธีสืบชะตาไทดำ(เลี้ยงตัวลวง)
                             - (4) พิธีลอยผาสาดลอยเคราะห์
                             - (5) พิธีปล่อยปลา
                             - (6) ชมนิทรรศการฯ ผลงานเทิดพระเกียรติฯ และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
                             การสาธิตทำผาสาดลอยเคราะห์ โดยคณะครู-นักเรียน
โรงเรียนปทุมมาสงเคราะห์
กิจกรรมภาคบ่าย
สถานที่ ริมแม่น้ำโขง ท่าน้ำบริเวณสวนสุขภาพ 100 ปี ซอย 1 ถนนชายโขง
(พิธีกรภาคบ่าย)
14.00-15.00 .          เสวนาทางวิชาการเรื่อง “แม่น้ำโขงกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน
                             ในพื้นที่วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง”
                                      โดย ปราชญ์และนักวิชาการท้องถิ่น
                                      -นายอำเภอหรือตัวแทนจากอำเภอเชียงคาน
                                      -ตัวแทนจากเทศบาลตำบลเชียงคาน
-คุณชาญณรงค์ วงศ์ลา(คนกับสายน้ำ)
                                      -นายกมล คงปิ่น (กลิ่นอายวัฒนธรรมเชียงคาน)
                                       -คุณเบญจมาภรณ์  ชุมแสง ณ อยุธยา (การท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ)
                                      ดำเนินรายการโดย   รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15.00-16:00 .          กลุ่มคณะ/ขบวนแห่รวมกันบริเวณวัดมหาธาตุ
16.00-17.00 น.          ขบวนแห่จากวัดมหาธาตุ - สวนสุขภาพ 100 ปี ท่าน้ำวัดโพนชัย
                             นำขบวนโดยตำรวจโบราณ จากสถานีตำรวจภูธรเชียงคาน
                             - (1) ป้ายนำขบวนแห่
-(2) ขบวนนักเรียนโรงเรียนปทุมมาสงเคราะห์ อำเภอเชียงคาน
- (3) ชาติพันธุ์ม้ง โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโร
- (4) ขบวนไทเลยเชียงคาน
- (5) ขบวนแห่ต้นดอกไม้ บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่
                             - (6) ขบวนไทดำบ้านนาป่าหนาด
                             - (7) ขบวนไทพวนบ้านกลาง
                             - (8) ขบวนกลุ่มประมงแม่น้ำโขงเชียงคาน
                             -(9) ขบวนผีขนน้ำบ้านนาซ่าว
                             ปิดท้ายขบวนโดยรถไฟเพชรนาคา
17.00-17.15 น.          กล่าวต้อนรับ โดย นายธรรมนูญ ภาคธูป รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย
                                                รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย
                             กล่าวรายงาน โดย นายสำเนียง ทาก้อม ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคาน
                             ประธานกล่าวเปิดงาน โดย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเชียงคาน
17.15.-21.00 น.                   การแสดงกลุ่มต่างๆ
                             - (1) โปงลาง จากโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโร
                             - (2) ชุดการแสดงที่ 1 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                             - (3) ชุดรำเบิ่งโขง โรงเรียนเชียงคาน
- (4) ชุดการแสดงแซปางของไทดำ บ้านนาป่าหนาด
                             - (5) ชุดการแสดงที่ 2 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- (6) ชุดการแสดงไทพวน จากบ้านกลาง
- (7) ชุดการแสดงที่ 3 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- (8) ชุดการแสดงผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว
- (9) โปงลาง จากโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโร

หมายเหตุ

กำหนดการและระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


---Advertisement---