728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถ จังหวัดเลย หมวด กฉ : การงานก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก

ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถ จังหวัดเลย หมวด กฉ : การงานก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก


ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถ จังหวัดเลย หมวด กฉ : การงานก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย จัดประมูลทะเบียนสวย จังหวัดเลย หมวด กฉ : การงานก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถเก๋งตอนเดียว รถเก๋งสองตอน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก) หมวดอักษร กฉ ณ โรงแรมใบบุญเพลส จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมูล
1.มีหมายเลขสวยๆ และเป็นที่นิยมให้เลือกจำนวน 301 หมายเลข ท่านสามารถเลือกหมายเลขที่ชอบมากที่สุด เพื่อใช้กับรถคันที่ท่านรักมากที่สุด ซึ่งจะทำให้
ภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขสวยที่ท่านเลือกเอง
2.นอกจากท่านจะได้หมายเลขสวยๆแล้ว แผ่นป้ายทะเบียนรถจะเป็นสีกราฟฟิค สัญญาลักษณ์ของจังหวัดเลย
3.หมายเลขที่ท่านได้จากการประมูล สามารถจะทะเบียนได้ทันที ไม่ต้องจดทะเบียนรถตามลำดับหมายเลขทะเบียน
4.หมายเลขที่ท่านได้จากการประมูล สามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยดำเนินการขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทนหมายเลขเดิม
5.หมายเลขที่ได้จากการประมูล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์การใช้หมายเลขทะเบียนให้แก่ผู้อื่นได้
6.เงินที่ได้จากการประมูล นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเป็นเงินกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนถือเป็นการสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง

หลักฐานการลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

2.ใบมอบอำนาจ (ถ้ามิได้ดำเนินการเอง)

ผู้ประสงค์เข้าร่วมการประมูล สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย และสาขาอำเภอด่านซ้าย 
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฏาคม 2560 หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน โรงแรมใบบุญเพลส จังหวัดเลย

แล้วพบกัน นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-4281-3093 0-4281-1737 หรือ สายด่วน 1584
---Advertisement---