728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , การแข่งขัน ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน 2018

การแข่งขัน ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน 2018


การแข่งขัน ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน 2018
Super Half Marathon Dok Fai Ban 2018 วันที่ 4th February2018 ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ดอกฝ้ายบาน สถานที่จัดงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ.เมือง จ.เลย (ข้างเทศบาลเมืองเลย)

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เทศบาลเมืองเลยร่วมกับชมรมเลยรันนิ่งจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีประจำปีงานดอกฝ้ายบาน และหารายได้ส่งเสริมจัดทำกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นและหากมี รายได้เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำไปทำประโยชน์ให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆในพื้นที่รวมทั้งจัดทำอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อเนื่องจากที่ทำผ่านมาทุกๆปี

สมัครล่วงหน้า 
ได้ที่เว็บไซต์ https://dokfaiban.wixsite.com/dokfaisuperhalf หรือสแกน QR Codeระยะแข่งขัน มี 2 ระยะ
1. ระยะมินิมาราธอน 10.5 กม.
2. ระยะซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 25.0กม.

ผู้สมัครการแข่งขันทุกประเภทจะได้รับเสื้อที่ระลึกคุณภาพดีเนื้อผ้าใส่เล่นกีฬาได้และเหรียญที่ระลึกตามระยะทางที่วิ่งทุกท่าน

ประเภท VIP สามารถวิ่งระยะใดก็ได้(จะได้รับเสื้อวิ่ง,ถ้วย VIP,เหรียญตามระยะที่วิ่ง)
**ผู้แข่งขันสามารถ สมัครได้ประเภทเดียวเท่านั้น
**ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะต้องมีผู้ปกครองรับรอง

เปิดรับสมัครล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2560- 31 ธ.ค.2560 

กำหนดการสมัคร และอัตราค่าสมัคร


หมายเหตุ ถ้าสมัครในช่วงที่ 2เสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัลจะได้รับหลังจากวันงานประมาณ  30 วัน

วัน-เวลารับเสื้อและเบอร์ประจำตัวนักวิ่ง(ณ.สถานที่จัดงาน)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-20.00 น.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.30-04.30 น.
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นหรือพาสปอร์ต
กรณีรับแทนให้ใช้บัตรประชาชนชื่อผู้รับมาด้วย

กำหนดการแข่งขัน
จุด Start &Finishอยู่บริเวณถนนหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.เลย(ข้างเทศบาลเมืองเลย)

เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน25.0กม.
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน และมินิมาราธอนแฟนซี10.5 กม.
เวลา 07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารหลังการแข่งขัน
เวลา 08.00 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
เวลา 10.30 น. จบการแข่งขัน

รุ่นการแข่งขันและรางวัล

ประเภทซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 25.0กม. (คำนวณรุ่นโดยใช้ปีพ.ศ.2561–ปีพ.ศ.เกิด)

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 1-5 อันดับแรกของทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล
และ1-3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัล 1,000,800,700 บาทตามลำดับ


ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. (คำนวณรุ่นโดยใช้ ปี พ.ศ. 2561 – ปี พ.ศ. เกิด)

ผู้ที่เข้าเส้นชัย 1-5 อันดับแรกของทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัล
และ1-3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัล 700,600,500 บาทตามลำดับ

ประเภทมินิมาราธอนแฟนซี 10.5 กม

ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุในประเภทแฟนซี ผู้ที่เข้าเส้นชัย 1-5 อันดับแรกของชายและหญิงจะได้รับถ้วยรางวัลและ1-3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัล 700,600,500 บาทตามลำดับ

กฎการแข่งขัน
1. การแข่งขันนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มที่สมัครไว้และต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบขณะรับหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
3. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่งจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก
4. นักวิ่งต้องผ่านจุดเช็คพ้อยท์ ครบถ้วนพร้อมแสดงสัญลักษณ์
5. ผู้สมัครแล้วไม่สามารถขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใด
6. การสมัครประเภท VIP จะได้รับเพียงถ้วย VIP เท่านั้น จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลตามกลุ่มอายุ และเหรียญรางวัลจะได้ต่อเมื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้น
7. นักวิ่งที่สมัครวิ่งในช่วงที่ 2 (วันที่ 1 ม.ค. – 3 ก.พ. 61) จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัลหลังจากวันงานประมาณ 30 วัน
8. ไม่มีการเปิดรับสมัครในวันที่ 4 ก.พ. 61 แต่นักวิ่งสามารถรับเบอร์ได้ในช่วงเช้าวันแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 062-893-6901
Line :DokFaiBan
Facebook :https://www.facebook.com/DokFaiBan/
Website :https://dokfaiban.wixsite.com/dokfaisuperhalf


---Advertisement---