728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึง

จังหวัดเลย แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึง


จังหวัดเลย แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวบนยอดภูกระดึง
นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติและสัมผัสความสวยงามบนยอดภูกระดึง โดยใช้สโลแกนว่า "ฟอกปอด ยอดภูกระดึง" และจะขยายการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ผีตาโขนด่านซ้าย แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน และเปิดประตูไปสู่อินโดจีน อำเภอท่าลี่

โดยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเลยกว่า 80,000 คน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังเดือนพฤษภาคม จังหวัดเลยจะต้องปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัว คืนความอุดมสมบูรณ์---Advertisement---