728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กำหนดการ งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ

กำหนดการ งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาอ้อ


เทศบาลตำบลนาอ้อ ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย 2561 ในวันที่ 20-26 มกราคม 2561 ณ ลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

“ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ เป็นอีกหนึ่งประเพณีของฮีตสิบสอง คองสิบสี่ และถือว่าเป็นประเพณีโบราณที่แสดงถึงภูมิปัญญาและความเชื่อของท้องถิ่น ข้าวจี่ คือ ข้าวเหนียวนึ่งสุก แล้วนำมาปั้นเป็นก้อน ทาเกลือ แล้วเสียบไม้ย่างไฟ การที่ทำบุญข้าวจี่ในช่วงเดือนสาม เนื่องจากชาวนาได้ข้าวใหม่ และร่วมกันทำบุญข้าวจี่ถวายแก่พระสงฆ์

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่ข้าวจี่จากชุมชนนาอ้อทั้ง 9 คุ้ม ซุ้มแสดงวิถีชีวิตของชุมชนตำบลนาอ้อ พร้อมบริการข้าวจี่ และข้าวแดกงา ฟรีตลอดทั้งงาน การจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมมหรสพ ให้ชมทุกค่ำคืน

กำหนดการ
วันที่  20 มกราคม  2561
ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตราหารพระสงฆ์   บริเวณลานวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ

วันที่  21  มกราคม  2561
อันเชิญมเหศักดิ์หลักบ้าน ศาลเจ้าปู่คำแดง มาสมโภชงานฯ

วันที่  22  มกราคม  2561
       เวลา  15.00  น. ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลนาอ้อ และผู้มีเกียรติพร้อมกันที่
ลานวัฒนธรรมตำบลนาอ้อ  
       เวลา  15.30  น.  ประธานเปิดงาน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เดินทางมาถึงบริเวณงาน
ประธานจัดงานกล่าวรายงาน 
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท
พิธีเปิดงานถนนอาหารสะอาดรสชาติอร่อย
ประธานและผู้ร่วมงานชิมข้าวจี่และข้าวแดกงาตามซุ้มต่างๆ
ชมการแสดงของชุมชน
ชมการแข่งขันเซปรัคตะกร้อ (ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง)
ชมการประกวดร้องสรภัญญะ (รุ่นอายุ 25 ปี ขึ้นไป)
ชมการแข่งขันชกมวยไทย
ชมการประกวดซุ้ม
ชมวิถีชีวิตของชาวตำบลนาอ้อ  10  ชุมชน 
กินข้าวจี่ซิมข้าวแดกงาฟรี
ชมมรหสพสมโภชตลอดงาน

วันที่  23  มกราคม  2561
ชมวิถีชีวิตของชาวตำบลนาอ้อ  10  ชุมชน 
ชมการแสดงโปงลาง ของ รร.ทต.นาอ้อ 
ชมการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน
---Advertisement---
มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน
ชมหมอลำกลอนย้อนยุค
ชมการแข่งขันเซปรัคตะกร้อ  (ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง)
ชมการแข่งขันการประกวดร้องสรภัญญะ (อายุไม่เกิน 25 ปี)
ชมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ของกลุ่มสตรีตำบลนาอ้อ
ชมการแข่งขันชกมวยไทย
ชมการประกวดซุ้ม  
                                 กินข้าวจี่ซิมข้าวแดกงาฟรี
ชมมรหสพสมโภชตลอดงาน
วันที่  24  มกราคม  2561
ชมวิถีชีวิตของชาวตำบลนาอ้อ  10  ชุมชน
ชมการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน
มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน
ชมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย  
ชมการแข่งขันเซปรัคตะกร้อ   (ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง)
  ชมหมอลำกลอนย้อนยุค
ชมการประกวดรีวิวประกอบเพลงเยาวชน   ( อายุไม่เกิน 25 ปี )
ชมการประกวดเทพีข้าวจี่
ชมการแข่งขันชกมวยไทย  
ชมการประกวดซุ้ม  
กินข้าวจี่ซิมข้าวแดกงาฟรี
ชมมรหสพสมโภชตลอดงาน

วันที่  25  มกราคม 2561
ชมวิถีชีวิตของชาวตำบลนาอ้อ  10  ชุมชน
ชมการแสดงโปงลาง รร.ทต.นาอ้อ 
มีจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน
ชมหมอลำกลอนย้อนยุค
ชมการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน
ชมการแข่งขันเซปรัคตะกร้อ   (ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง)
ชมการประกวดสาวประเภท 2 
  ชมการแสดงริวิวประกอบเพลงพ่อบ้านแม่บ้าน (รุ่นอายุ 25 ปี ขึ้นไป)
ชมการแข่งขันชกมวยไทย
ชมการประกวดซุ้ม  
กินข้าวจี่ซิมข้าวแดกงาฟรี
ชมมรหสพสมโภชตลอดงาน  

วันที่  26  มกราคม  2561
ชมวิถีชีวิตของชาวตำบลนาอ้อ  10  ชุมชน
ชมหมอลำกลอนย้อนยุค
มีจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน
ชมการแข่งขันเต้นแอโรบิค
ชมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อชายรอบชิงชนะเลิศ  (ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง)
  ชมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ชมการประกวดซุ้ม  
กินข้าวจี่ซิมข้าวแดกงาฟรี
ชมมรหสพสมโภชและลำเรื่องต่อกลอนตลอดงาน

**************************คิวการแสดง ประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2561 ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย
20 ม.ค. 61 SUPERVALITY
21 ม.ค. 61 นพ อังกอร์ อาร์สยาม
22 ม.ค. 61 เด่นชัย - แพรววา
23 ม.ค. 61 ปอยฝ้าย มาลัยพร - ยายสอน 
24 ม.ค. 61 หญิงหวึ่ง-ยายแหวง
25 ม.ค. 61 เฉลิมพล มาลาคำ
26 ม.ค. 61 หมอลำคณะสมจิตร บ่อทอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ โทร. 0-4283-4930/ www.tessabanna-o.com /
 email: [email protected] 

---Advertisement---