728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ขอเชิญร่วมงาน การแสดงและจำหน่ายสินค้า "Loei Trade Fair" 2018

ขอเชิญร่วมงาน การแสดงและจำหน่ายสินค้า "Loei Trade Fair" 2018


ขอเชิญร่วมงาน การแสดงและจำหน่ายสินค้า "Loei Trade Fair" 2018
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2561 ณ ตลาดต้องชม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

---Advertisement---
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมตลาดให้เป็นศูนย์สินค้าเด่นของจังหวัด ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนพิธีเปิดงาน มีขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ ตลาดต้องชม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธี

กำหนดการ


จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย กระทรวงพาณิชย์


---Advertisement---