728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กำหนดการ จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2561

กำหนดการ จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2561


กำหนดการ จัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2561  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย เชิญร่วมงานบุญพื้นบ้านอีสานกับ "งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2561 เป็นเวลา 4 วัน เพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศล และนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2561 ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งนับเป็นเทศกาลสำคัญประจำปี จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข และทำให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล

ภายใน "งานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2561" มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 26 เมษายน 2561 พิธีเปิดงาน 
- เวลาประมาณ 19.59 น. ณ บริเวณ ลานหน้าพระองค์พระธาตุศรีสองรัก โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
-การรำบวงสรวง พระธาตุศรีสองรัก 459 นางรำ

วันที่ 27 เมษายน 2561 
-การประกอบพิธีล้างพระธาตุ และคารวะพระธาตุ
-ฟังเทศน์จากพระมหาสมปอง ตาลปุตโต

วันที่ 28 เมษายน 2561 
-เปิดให้ประชาชนทั่วไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
-พิธีแห่นาค และแห่น้ำสรงพระราชทานฯ รอบเมืองด่านซ้าย
-พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย

วันที่ 29 เมษายน 2561
-พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย
-พิธีบูชาพระธาตุ พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีสรงพระธาตุ
-สรงน้ำพระราชทานพระธาตุศรีสองรัก
-พิธีเวียนเที่ยน พิธีจุดบั้งไฟ และบรรพชาอุปสมบท


นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬา เซปัคตะกร้อ มวยไทย-ลาว และมหรสพ ให้ชมฟรีตลอดงาน

กิจกรรมทั้งหมดนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทั้งในจังเลยและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้บำเพ็ญกุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้พระธาตุศรีสองรักเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเลย มีประวัติความเป็นมายาวนาน ซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานว่าจะไม่มีการสู้รบให้เลือดตกต้องแผ่นดิน ดังนั้นจึงห้ามผู้ที่ขึ้นไปสักการะมิให้สวมใส่เสื้อผ้าสีแดง (ซึ่งถือว่าเป็นสีเลือด)

          นักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ 042 812 812, ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 042 891 266 หรือ เฟซบุ๊ก TAT Loei Office และ เว็บไซต์ i-san.tourismthailand.org

          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง 


---Advertisement---