728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , กำหนดการงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561

กำหนดการงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561


กำหนดการงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561

วันที่ 17- 25 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 8 – 15 ค่ำ เดือน 11, วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)
                - ชมการแสดงมหรสพ และจำหน่ายสินค้าต่างๆ

วัน อาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 )

                เวลา 15.00 น.  - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง . ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเลยเชียงคาน
ของชุมชน / คุ้มวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และแขก
ผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน

                เวลา 16.30 น. -  ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
                                       - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                                       - ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
                                       - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
                                       - ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน
                                       - ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน
เคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัด / แต่ละอปท.
                                       - เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน

วัน อังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11)

            เวลา 09.00 น. - ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
            เวลา 19.30 น. - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก


วัน พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

            เวลา 09.30 น. - ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียนงคาน ‘’วิจิตรวิทยา’’
            เวลา 14.00 น. - ประธานในพิธีเดินทางถึงปะรำพิธี
                                   - ชมการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ รอบชิงชนะเลิศ
                                   - พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ และมองรางวับการแข่งขันเรือยาว
                                   - เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว เรือกาบ
            เวลา 18.00 น. - ชมขบวนแห่พิธีกรรม ‘’ผาสาดลอยเคราะห์’’ ณ ถนนชายโขง ระหว่างซอย 3 ถึง 
ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
            เวลา 19.00 น. - ร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์” ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก
            เวลา 20.00 น. - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
                                   - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม ตำบลต่างๆ
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
                                   - คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด
                                   - ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด

วัน พฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 (ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 06.30 น. - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ วัดภูช้างน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

---Advertisement---